BTRIP.VN đánh giá cao sự tin tưởng của Thành viên trong việc chọn BTRIP cho dịch vụ đặt vé máy bay trực tuyến. Vì vậy, BTRIP.VN sẽ giữ gìn và bảo vệ sự riêng tư và bảo mật các thông tin chi tiết cá nhân cho Thành viên một cách kịp thời và cẩn trọng (bao gồm cả các chi tiết thẻ tín dụng của Thành viên).